Loading...
Kırşehir Mucur ilçesinde kurulu Etaş Biyogaz  elektrik üretim santralimizin kurulu gücü 2mv  olup mevcut çalışır durumdaki gücü 800 Kw’dır. Üretim olarak sonraki aşamada 2 mv olarak tesisimizin açılması planlanmaktadır.

Elektrik üretim santralimizin bölgedeki hayvancılık tesislerinden kaynaklı hayvansal dışkı atıklarının ve çiftliklerde ortaya çıkacak organik atıkların nihai bertarafı sağlanacak. Biyogaz tesisine gelecek olan biyobozunur atıklar anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanacak. Parçalanma esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı enerjisi üretimi için kullanılacak. 

Elektrik üretim santralimizin hammadde alımı  devam etmekte olup devreye alma çalışma süreçimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir.